THU PHÍ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM LÀ PHẠM PHÁP

Thời gian gần đây, có thể các bạn đã từng nghe nói đến những câu chuyện như “Tham gia phỏng vấn với số tiền ○○ man” hay “Nếu có naitei thì sẽ thu ○○ man” trong quá trình tham gia tìm kiếm công việc tại Nhật. Xin lưu ý rằng tất cả những công ty giới thiệu việc làm sử dụng chiều trò này đều là các công ty phạm pháp.

Pháp luật Nhật Bản nghiêm cấm hành vi thu phí của người lao động tìm kiếm việc làm. Toàn bộ phí giới thiệu do doanh nghiệp tuyển dụng chịu trách nhiệm chi trả.

Nếu có hành vi thu phí giới thiệu việc làm của người lao động dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều vi phạm “Luật đảm bảo việc làm” (tiếng Nhật: 職業安定法(しょくぎょうあんていほう)), vì vậy người lao động hãy nâng cao nhận thức không trả loại tiền phí này, tránh tiếp tay cho những kẻ xấu lợi dụng kẽ hở của pháp luật.

Thêm nữa, về phí chuyển đổi hoặc gia hạn visa, tùy doanh nghiệp mà loại phí này có thể do người lao động chi trả. Việc thu loại phí này không phạm pháp, tuy nhiên nếu đến với Tokuteigino Navi, chúng tôi sẽ cố gắng đàm phán để phía doanh nghiệp chi trả chi phí này cho các bạn.

Big company and big money.