Giới thiệu công ty

Triết lý của chúng tôi

Cung cấp một môi trường tìm việc cởi mở và công bằng.
Chúng tôi hướng tới là một công cụ tìm việc hữu ích và công bằng để người dùng có thể yên tâm sử dụng.

Lời nhắn

Tôi có cơ hội được là người chịu trách nhiệm vận hành một trung tâm Nhật ngữ tại Việt Nam và tôi đã gặp được rất nhiều thanh niên Việt Nam nghiêm túc với việc học tiếng Nhật. Cùng đó, qua tìm hiểu tôi biết được thực trạng của việc giới thiệu lao động sang Nhật Bản và tôi nghĩ mình cần phải cống hiến điều gì đó làm thay đổi các vấn đề này. Vì thế tôi quyết định phát triển trang web Tokuteigino Navi này để đem đến cho người lao động Việt Nam một môi trường tìm kiếm việc làm cởi mở và công bằng hơn.

Thông tin công ty

Công ty vận hành Tokuteigino Navi tên đầy đủ là Công ty cổ phần Push On

Thành lập: Ngày 1 tháng 2 năm 2012
Địa điểm: Khu Kaigan – Quận Minato – Thủ đô Tokyo
Vốn điều lệ: 1,500,000Yen
Giám đốc: Nakajima Toshiro
Ngành nghề: Giới thiệu việc làm, phát triển phần mềm và ứng dụng, kỹ sư cố vấn.