Quy định sử dụng

Công ty cổ phần Push On(dưới đây gọi là: công ty hoặc công ty chúng tôi) cung cấp dịch vụ “Tokutei Nabi”(dưới đây gọi là: dịch vụ này) tới người sử dụng (dưới đây gọi là: người dùng, người sử dụng). Công ty kính mong người dùng đọc kỹ trước khi chấp thuận các khoản mục được ghi ở trong quy định sử dụng (dưới đây gọi là: quy định).

Điều 1: Dịch vụ giới thiệu việc làm

Dịch vụ này kết nối giữa nội dung đăng ký tìm việc của người dùng và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cùng đó công ty cung cấp các thông tin tuyển dụng, hỗ trợ người dùng ứng tuyển, luyện phỏng vấn để tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, công ty cung cấp các dịch vụ liên quan trong quá trình kết nối giữa người dùng và doanh nghiệp.

Điều 2: Đăng ký và sử dụng dịch vụ này

 1. Người dùng khi đăng ký sử dụng dịch vụ này, phải tuân theo phương pháp của công ty chỉ định, các phương pháp công ty không chỉ định người dùng không được quyền đăng ký.
 2. Người dùng khi đăng ký sử dụng dịch vụ này, phải chấp thuận với mọi điều khoản ở trong bản quy định này. Chỉ những trường hợp không đồng ý với nội dung trong bản quy định này mới được công nhận là không sử dụng dịch vụ.
 3. Công ty có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp người dùng có dấu hiệu vi phạm hoặc làm trái với các quy định được đề ra.

Điều 3: Cung cấp dịch vụ

Dưới đây là các dịch vụ công ty sẽ cung cấp tới người dùng:

 1. Hỗ trợ tìm việc thông qua điện thoại, email, trao đổi trực tiếp
 2. Dịch thuật các thông tin của người dùng và gửi đến đơn vị tuyển dụng
 3. Mỗi người dùng sẽ có nhân viên phụ trách để hỗ trợ tìm việc
 4. Cung cấp thông tin tuyển dụng mới nhất.
 5. Nộp đơn ứng tuyển tới đơn vị tuyển dụng thay cho người dùng.
 6. Các dịch vụ khác giúp người dùng trong quá trình tìm việc.

Điều 4: Thời hạn cung cấp dịch vụ

Dịch vụ này được cung cấp tới người dùng khi người dùng vẫn còn nguyện vọng muốn tiếp tục tìm việc đồng thời công ty sẽ phán đoán xem tương lai người dùng có khả năng tìm được công việc phù hợp hay không. Ngoài ra, tính từ thời điểm người dùng bắt đầu lao động tại đơn vị tiếp nhận, công ty sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng. Trường hợp người dùng chủ động xin ngừng tiếp nhận dịch vụ, nếu lý do hợp lý công ty sẽ nhanh chóng chấm dứt dịch vụ tới người dùng đó.

Điều 5: Về lý do chấm dứt dịch vụ

Khi người dùng vi phạm các nội quy dưới đây, công ty chúng tôi sẽ đơn phương ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo tới người dùng

 1. Người dùng vi phạm quy định ở điều 8
 2. Người dùng vi phạm các quy định ở bản quy định sử dụng này.
 3. Người dùng và công ty không duy trì được quan hệ tín nhiệm.

Điều 6: Tài khoản và mật khẩu

 1. Công ty sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu cho người dùng khi sử dụng dịch vụ.
 2. Người dùng có trách nhiệm quản lý tài khoản và mật khẩu của mình, cùng đó người dùng không được cung cấp các thông tin này cho bên thứ ba (kể cả đơn vị tuyển dụng).

Điều 7: Trách nhiệm của người sử dụng

 1. Người dùng tự nguyện đăng ký dịch vụ và có trách nhiệm trong suốt quá trình tiếp nhận dịch vụ.
 2. Công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin như nội dung công việc, lương, và các điều kiện lao động cơ bản cho người sử dụng khi lao động tại đơn vị tuyển dụng. Tuy nhiên, người sử dụng cũng cần xác nhận lại với đơn vị tuyển dụng về các điều kiện trên trước khi ký kết hợp đồng lao động. Công ty chúng tôi sẽ xác nhận và cung cấp thông tin về điều kiện lao động cho người dùng, tuy nhiên các thông tin trên không mang tính quyết định như một bản hợp đồng lao động.
 3. Khi người dùng nảy sinh mâu thuẫn với một bên thứ ba bất kỳ trong thời gian sử dụng dịch vụ, ngoại trừ trường hợp công ty có trách nhiệm liên quan, người dùng phải tự chịu trách nhiệm và giải quyết mâu thuẫn này để không gây ảnh hưởng tới công ty.
 4. Người dùng nhận thức và đồng ý với việc không phải cứ dùng dịch vụ này sẽ nhất định tìm được việc làm.

Điều 8: Những điều khoản nghiêm cấm đối với người dùng

Công ty nghiêm cấm người dùng vi phạm các quy định dưới đây:

 1. Xâm phạm các luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cũng như quyền sáng chế, đặc quyền, quyền mẫu hữu ích, quyền thiết kế, quyền thương mạị của công ty cũng như các bên thứ ba.
 2. Xâm phạm tới tài sản, đời tư cũng như danh tín của công ty cũng như các bên thứ ba.
 3. Các hành vi vu khống công ty cũng như các bên thứ ba.
 4. Các hành vi gây tổn hại hoặc có thể gây tổn hại tới lợi ích của công ty cũng như các bên thứ ba.
 5. Các hành vi đăng ký thông tin giả mạo.
 6. Sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin, hoạt động kinh doanh trên nền tảng dữ liệu của dịch vụ.
 7. Sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin, sao chép, thương mại, xuất bản và các hành vi vượt quá giới hạn sử dụng của cá nhân.
 8. Hành vi gây cản trở hoặc có khả năng gây cản trở hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như gây tổn hại tới uy tín, danh dự của công ty cũng như các bên thứ ba.
 9. Hành vi trái hoặc có khả năng trái với thuần phong mỹ tục, đạo lý, pháp luật.
 10. Các hành vi trái hoặc có thể trái với các pháp luật hiện hành.

Điều 9: Miễn trừ trách nhiệm

 1. Trong quá trình sử dụng dịch vụ (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba) hoặc không được sử dụng dịch vụ nữa dẫn đến tổn hại (về tinh thần, phải chấm dứt hoạt động tìm việc, hoặc các tổn hại khác liên quan đến tài chính), nếu công ty không cố ý hay có những hành vi quá độ, công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các điều trên.
 2. Công ty có trách nhiệm cung cấp tới người dùng thông tin tuyển dụng và các thông tin liên quan đến tuyển dụng cũng như dịch thuật các thông tin trên. Tuy nhiên, công ty không cam kết độ chính xác của các bản dịch này.
 3. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng bị tổn hại khi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba thông qua dịch vụ này của công ty.
 4. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm các trường hợp bất khả kháng của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai cũng như các lý do không thể quy trách nhiệm cho công ty dẫn đến thiệt hại cho người dùng.
 5. Công ty không đảm bảo cho việc thay đổi hay xóa bỏ các dữ liệu của dịch vụ này. Các dữ liệu cần thiết người dùng có trách nhiệm quản lý, lưu trữ.
 6. Công ty không có trách nhiệm phải trả lời hay tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến các việc kiểm duyệt tiêu chuẩn, tiêu chí để quyết định, tính toán thu nhập dự kiến cũng như các điều liên quan đến thông tin bảo mật của công ty cũng như đơn vị tuyển dụng.
 7. Công ty không bảo đảm việc người dùng chắc chắn sẽ tìm việc thành công khi giới thiệu các thông tin việc làm cho người dùng

Điều 10: Không đảm bảo các thông tin cung cấp

 1. Các thông tin được cung cấp trên dịch vụ này do đơn vị tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp chính xác và đầy đủ nhất. Vì thế công ty không đảm bảo về tính xác thực, tính hợp pháp, tính an toàn, tính hợp lý, tính hữu dụng hay các thông tin mới nhất của thông tin tuyển dụng. Người dùng có trách nhiệm hiểu điều này khi sử dụng dịch vụ.
 2. Ngoại trừ các trường hợp do lỗi vận hành nghiêm trọng trong quá trình giới thiệu việc làm, công ty không bảo đảm cho việc dịch vụ cung cấp gặp trục trặc. Cũng như tính chính xác của các thông tin cung cấp. Ngoài ra, công ty không đảm bảo cho việc các thông tin, vật phẩm, nhiệm vụ người dùng nhận được chắc chắn sẽ làm thỏa mãn kỳ vọng của người dùng.

Điều 11: Đền bù thiệt hại

Người dùng có nghĩa vụ đền bù các thiệt hại cho công ty khi vi phạm các quy định trên và gây tổn hại cho công ty bất kể trực tiếp hay gián tiếp.

Điều 12: Xử lý thông tin cá nhân

 1. Việc xử lý thông tin cá nhân, công ty có quy định tại “Các điều khoản về bảo mật thông tin”. Dựa trên các quy định đó công ty sẽ thu thập, sử dụng, quản lý và lưu trữ hoặc sẽ cung cấp cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của người dùng.
 2. Người dùng cần chấp thuận với quy định tại “Các điều khoản về bảo mật thông tin” sau đó mới được sử dụng dịch vụ.

Điều 13: Quyền tác giả và việc sử dụng các thông tin được cung cấp

 1. Quyền tác giả của tất cả các nội dung (bao gồm ảnh, hình minh họa) được đăng tải trên nền tảng dịch vụ này là của công ty hoặc của các đơn vị sản xuất, chế tác thông tin do công ty ủy nhiệm.
 2. Ngoài thông tin cá nhân, các thông tin được cung cấp hay các nguyên liệu để sản xuất nội dung thông tin, công ty được quyền sử dụng để chỉnh sửa, phát hành, thương mại hóa. Trong trường hợp đó, quyền tác giả là của công ty.

Điều 14: Thay đổi dịch vụ

 1. Công ty có thể thay đổi hay tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước cho người dùng.
 2. Công ty có thể ngừng cung cấp dịch vụ dài hạn khi có thời hạn thông cáo một tháng.

Điều 15: Thay đổi quy định

Công ty có thể thay đổi nội dung quy định nếu thấy cần thiết. Nội dung thay đổi sẽ được công bố trên internet hoặc email để thông báo tới người dùng. Trên một tháng tính từ ngày công bố thay đổi nội dung, công ty sẽ coi người dùng đã đồng ý và chấp thuận với các điều khoản mới.

Điều 16: Thảo luận, đàm phán

Trường hợp xảy ra mâu thuẫn trong cách giải nghĩa nội dung của quy định này cũng như các quy định không ghi ở quy định này, công ty và người dùng sẽ cùng thảo luận để giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần thiện trí.

Điều 17: Giải quyết tranh chấp và cơ quan giải quyết tranh chấp

Bản quy định do luật pháp Nhật Bản là nơi giải quyết tranh chấp. Các tranh chấp liên quan đến dịch vụ hay quy định này sẽ do tòa án địa phương Tokyo hoặc tòa án nhóm một thuôc tòa chuyên trách hợp ý tại tòa sơ thẩm Tokyo.