*Tài liệu ôn thi ngành nhà hàng (Tiếng Nhật và Việt)*

Dưới đây là các tài liệu ôn thi cho ngành nhà hàng chính thức từ hiệp hội dịch vụ thực phẩm Nhật Bản công bố.

Lưu ý ngôn ngữ thi là tiếng Nhật nên bản tiếng Việt chỉ mang tính tham khảo.

Bài thi sẽ gồm 3 phần chính là: Nghiệp vụ phục vụ (bồi bàn), chế biến và quản lý vệ sinh.

Các bạn tham khảo nha!!!  Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!!!

Nghiệp vụ bồi bàn:

Bản Tiếng Nhật (tại đây)

Bản Tiếng Việt (tại đây)

Nghiệp vụ chế biến:

Bản Tiếng Nhật (tại đây)

Bản Tiếng Việt (tại đây)

Nghiệp vụ quản lý vệ sinh:

Bản Tiếng Nhật (tại đây)

Bản Tiếng Việt (tại đây)