Trúng tuyển tư cách lưu trú kỹ năng đặc định ngành nhà hàng

Chào các bạn!

Tokuteigino Navi xin thông báo, lao động đầu tiên do chúng tôi giới thiệu đã nhận được tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” ngành nhà hàng.

Chúng tôi tự hào vì là một trong các đơn vị đầu tiên có người lao động nhận được tư cách lưu trú này tại Nhật Bản. Theo thống kê của cục nhập cảnh, tính đến thời điểm ngày 27 tháng 9 mới chỉ có 23 người nhận được tư cách lưu trú này trong ngành nhà hàng.

Tokuteigino Navi sẽ tiếp tục đồng hành cùng người lao động Việt có nguyện vọng tìm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Trân trọng!