Thống nhất cách phân chia ngành nghề trong lĩnh vực Xây dựng

Chính thức thống nhất các ngành nghề xây dựng thành 3 nhóm ngành: Cầu đường, Xây dựng, Lắp đặt dân dụng

Từ trước đến nay, ví dụ công việc Giàn giáo thì chỉ có thể làm việc trong ngành ”Giàn giáo”, tuy nhiên dựa theo thông báo chính thức thì công việc Giàn giáo có thể được xếp vào trong nhóm ngành ”Cầu đường” và ”Xây dựng”, có thể làm các công việc khác miễn nằm trong cùng một nhóm ngành

Theo cách xác định mới, sẽ có 3 nhóm ngành nghề sau đây:

  • CẦU ĐƯỜNG: gồm các công việc Thi công cốp pha, Bơm bê tông, Thi công khoan hầm, Lái máy xây dựng, Đào đất, Thi công cốt thép, Giàn giáo, Thi công công trình ngoài biển
  • XÂY DỰNG: gồm các công việc Thi công cốp pha, Xây trát, Bơm bê tông, Lợp mái, Đào đất, Thi công cốt thép, Buộc thép, Hoàn thiện nội thất, Làm ngoại thất, Giàn giáo, Mộc xây dựng, Tấm kim loại xây dựng, Phun cách nhiệt urethane
  • LẮP ĐẶT DÂN DỤNG: Lắp đặt đường điện viễn thông, Lắp đặt đường ống, Tấm kim loại xây dựng, Cách nhiệt