COE kỹ năng đặc định cho ứng viên ở ngoài Nhật Bản

Tin vui đã về!
Chúc mừng bạn nữ quốc tịch Kazakhstan làm hồ sơ ở Tokuteigino Navi đã được nhận COE cho tư cách Kỹ năng đặc định ngành Nhà hàng. Bạn là du học sinh hết hạn về nước và làm hồ sơ quay lại.


Tokuteigino Navi giới thiệu việc làm và xin visa cho người lao động ở nhiều quốc tịch khác nhau hoàn toàn miễn phí. Đăng ký tìm việc ngay tại www.kynangdacdinh.jp