Thông báo về cách đăng ký thi nghề nhà hàng

Thông báo mới nhất về lịch trình đăng ký thi kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định dành cho ngành Nhà hàng sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 2 năm 2020.

ĐẶC BIỆT LƯU Ý: Đợt thi tới đây để đăng ký thi bắt buộc phải đăng ký thành viên trên hệ thống của kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định. Để đăng ký thành viên các bạn click vào link sau và nhập thông tin:
https://otaff1.jp/registration_tmp/

Sau khi nhập mail để đăng ký, sẽ có phản hồi từ hệ thống gửi vào địa chỉ mail của các bạn. Sau đó các bạn click vào link được gửi và xác nhận, trả lời tất cả các câu hỏi lựa chọn trong đó về xác nhận tư cách được phép thi, nhập thông tin cá nhân, upload ảnh cá nhân làm ảnh đại diện,… Sau khi kết thúc tất cả các bước, các bạn click vào nút chuyển sang trang tiếp theo và xác nhận các thông tin lần cuối trước khi kết thúc quá trình đăng ký thành viên.

Về lịch trình đăng ký thi, cụ thể như sau:

– Ngày 7/1~14/1: Mở đăng ký đợt 1
– Ngày 15/1~19/1: Thanh toán phí dự thi đợt 1
– Ngày 22/1~24/1: Mở đăng ký đợt 2 (được mở khi đăng ký đợt 1 chưa đủ người hoặc người đăng ký không đóng tiền)
– Ngày 25/1~28/1: Thanh toán phí dự thi đợt 2
– Đầu tháng 2: Gửi phiếu dự thi đến nhà
– Ngày 13/2~19/2: Dự thi
– Đầu tháng 3: Thông báo kết quả

Như vậy so với lần trước, đợt thi tới sẽ có thể có đăng ký bổ sung nếu đợt 1 chưa đủ người, nhưng các bạn cũng nên chuẩn bị đăng ký sớm để yên tâm hơn. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên đăng ký thành viên trước khi đăng ký dự thi nhé!