Thông báo về hai kỳ thi ngành khách sạn và chế biến thực phẩm tổ chức vào tháng 10/2019

Thông báo về hai kỳ thi ngành khách sạn và chế biến thực phẩm tổ chức vào tháng 10/2019

Thông báo về lịch thi khách sạn lần thứ 2

Ngày thi: Chủ nhật Ngày 6 tháng 10 năm 2019

Địa điểm thi:

Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Naha

Thời gian đăng ký thi

Từ 13:00 thứ 3 ngày 3 tháng 9  đến ngày 17 tháng 9

Link đăng ký: https://caipt.or.jp/

※Thí sinh tham gia dự thi phải thanh toán phí dự thi trong 5 ngày tính từ ngày đăng ký thi. Nếu quá hạn này thí sinh sẽ mất quyền dự thi.

※Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Tiếp theo là ngành thi chế biến thực phẩm, đồ uống.

 

Thời gian thi kỳ thi chế biến thực phẩm, đồ uống

Ngày 16, 17, 18 tháng 10 năm 2019

Địa điểm thi:

Ishikawa, Kagawa, Miyagi, Tokyo, Shizuoka, Osaka, Kagoshima, Hokkaido.

Thời gian đăng ký thi

Từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9. Thời gian từ 10:00 đến 17:00

Bản hướng dẫn thi và đăng ký thi bằng tiếng Việt:

https://otaff.or.jp/wp-content/uploads/2019/08/1st_foods_drinks_exam_introduction_vie.pdf