Kết quả thi kỹ năng nghề nhà hàng lần 1 (địa điểm thi Nhật Bản)

Kỳ thi kỹ năng dành cho nhóm ngành nhà hàng (外食業)đã được tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 4 vừa qua.
Địa điểm thi lần lượt là Tokyo và Osaka đã chính thức công bố kết quả.

Kết quả lần lượt như sau:

Cụm thi Tokyo: 208 thi sinh đỗ trên tổng 280 thí sinh dự thi. Tỷ lệ đỗ 74,3%
Cụm thi Osaka: 139 thi sinh đỗ trên tổng 180 thí sinh dự thi. Tỷ lệ đỗ 77,2%

Tỷ lệ đỗ trung bình tại hai cụm này là 75,4%.

Điểm đáng lưu ý trong kỳ thi này là mặc dù ngôn ngữ thi là tiếng Nhật nhưng các thí sinh dự thi vẫn đạt được tỷ lệ đỗ rất tốt. Ngoài ra, nhóm ngành này vẫn chưa có bộ đề ôn luyện chuyên biệt, hầu hết thí sinh dự thi đều không học và ôn luyện trước nhưng vẫn vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Hơn nữa, sắp tới khi kỳ thi nghề được tổ chức tại Việt Nam, ngôn ngữ thi sẽ là tiếng Việt nên tỷ lệ đỗ này sẽ tăng lên rất đáng kể.

Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi kỹ năng.
Như vậy là chỉ cần đỗ thêm N4 là các bạn đã đủ tiêu chuẩn để chuyển sang visa “Kỹ năng đặc định”.

Link kết quả của ban tổ chức thi: https://otaff.or.jp/wp-content/uploads/2019/05/exam_result2019-05-21.pdf