Hủy đăng ký

Thông tin thành viên đăng ký từ Tokuteigino Navi sẽ bị xóa.

Xin hãy kiên nhẫn vì quá trình xóa thông tin thành viên có thể mất vài ngày.

Nếu thông tin thành viên bị xóa, bạn sẽ không thể đăng nhập được nữa, vì vậy nếu bạn muốn sử dụng lại dịch vụ, vui lòng đăng ký lại thành viên mới.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư tin nhắn của chúng tôi.