Open & Fair

特定技能ナビは、
外国人労働者を探している
企業と外国人求職者をつなぐ
オープンでフェアな
人材紹介サイトです。

Tokuteigino Navi là trang web đầu tiên tại Nhật Bản kết nối người lao động nước ngoài với doanh nghiệp Nhật Bản thông qua chương trình “Kỹ năng đặc định”. Chung tôi cung cấp các dịch vụ minh bạch và công bằng nhất tới người lao động.

Easy Sign up

新たに創設された
「特定技能1号」ビザを
活用して、外国人材を
確保しませんか?
特定技能ナビなら
簡単に無料で求人情報を
掲載できます!

Hãy tận dụng cơ hội có thêm một chương trình lao động mới để làm việc tại Nhật Bản.
Các ứng viên có thể trực tiếp ứng tuyển các doanh nghiệp theo nguyện vọng.

Wide Reach

日本国内だけでなく
海外からの応募も!
求人情報は弊社が
無料で多言語に翻訳します。

Không chỉ riêng trong quốc nội Nhật Bản, ứng viên sinh sống tại Việt Nam cũng có cơ hội.
Ứng viên có thể tìm kiếm thông tin việc làm nhanh chóng và hiệu quả.

Full Support

特定技能ナビを提供する
株式会社プッシュオンは、
登録支援機関です。
煩雑な手続きのサポートや
ビザ申請サービスを
ご提供します。

Công ty vận hành Tokuteigino Navi là Công ty cổ phần Push On là cơ quan hỗ trợ người lao động được chính phủ cấp phép. Vì thế chúng tôi hỗ trợ mọi khó khăn trong sinh hoạt cũng như các thủ tục rắc rối xung quanh người lao động.

 

新着トピック

新着求人情報

新規登録候補者

「特定技能ナビ」アプリができました!
アプリをインストールすると、最新の求人情報やトピックを受け取ることができます。
Get it on Google Play